TË GJITHË ARTIKUJT NGA: Kosovo 2.0

Kosovo 2.0 është organizatë e pavarur mediale, ndër të parat e këtij lloji, e cila e përfshin shoqërinë në diskutime thelbësore. Me anë të revistave të shtypura dhe online, me anë të debateve e nismave avokuese, përkushtohemi të paraqesim sa më qartë zhvillimet aktuale në Kosovë, në rajon e më gjerë.

NĂ« thelb | Video

1,646

Nga - 27.04.2020
Volume Up

[...]

Nga - 23.01.2020
Uncategorized

Nga - 01.01.2020
S`fundmi | K2.0

[...]

Nga - 16.10.2018