TË GJITHË ARTIKUJT NGA: Jack Butcher

Jack Butcher është zëvendës kryeredaktor në K2.0. Kryesisht redakton përmbajtje thelbësore. Jack ka kryer studimet në degën e historisë në Universitetin e York-ut dhe studimet post-diplomike në degën e menaxhmentit në Warwick Business School, Mbretëria e Bashkuar.