TË GJITHË ARTIKUJT NGA: Blerim Vela

Blerim Vela është Hulumtues i Doktoraturës në drejtimin e Studimeve Bashkëkohore Evropiane në University of Sussex. Hulumtimet e tij janë të fokusuara në ndikimin që ka procesi i anëtarësimit në BE tek funksionimi i parlamenteve kombëtare të shteteve kandidate. Më parë ka punuar për WFD, UNDP dhe OSCE në disa shtete.

Pikëpamje | Qeveria

Partitë opozitare të Kosovës duhet të sugjerojnë si dhe të vëzhgojnë

Nga - 12.07.2018

Mungesa e bashkërendimit dhe sugjerimit të politikave parandalon opozitë efektive në parlament.