TĂ‹ GJITHĂ‹ ARTIKUJT NGA: Blerim Vela

Blerim Vela është Doktorant në drejtimin e Studimeve Bashkëkohore Evropiane në University of Sussex. Hulumtimet e tij janë të fokusuara në ndikimin që ka procesi i anëtarësimit në BE tek funksionimi i parlamenteve kombëtare të shteteve kandidate në Ballkanin Perëndimor. Më parë ka punuar për WFD, UNDP dhe OSBE në disa shtete.