TË GJITHË ARTIKUJT NGA: Blerim Vela

Blerim Vela është Doktorant në drejtimin e Studimeve Bashkëkohore Evropiane në University of Sussex. Hulumtimet e tij janë të fokusuara në ndikimin që ka procesi i anëtarësimit në BE tek funksionimi i parlamenteve kombëtare të shteteve kandidate në Ballkanin Perëndimor. Më parë ka punuar për WFD, UNDP dhe OSBE në disa shtete.

Pikëpamje | Zgjedhje

Zgjedhjet – mundësi për ndryshim të qeverisjes apo vetëm ndryshim të qeverisë?

Nga - 21.08.2019

Çfarё mund tё presim nё bazё tё pёrvojave tё deritanishme?

Pikëpamje | Politika

Reformimi i sistemit zgjedhor përmes asamblesë së qytetarëve?

Nga - 30.05.2019

Qytetarët, e jo vetëm partitë, duhet të përfshihen në procesin e rizbulimit të demokracisë.

Pikëpamje | Politika

“Korrigjimi i kufirit” çon në pezullim të arsyes

Nga - 04.03.2019

Nyja Gordiane e korrigjimit të kufirit dhe tarifat e importit janë të lidhura mes vete.

Pikëpamje | Qeveria

Partitë opozitare të Kosovës duhet të sugjerojnë si dhe të vëzhgojnë

Nga - 12.07.2018

Mungesa e bashkërendimit dhe sugjerimit të politikave parandalon opozitë efektive në parlament.