Në thelb | Kosova

Pavarësia e Kosovës: Eksplorojmë shtetin komb

Nga - 17.02.2020

Në këtë 17 shkurt, provojmë të eksplorojmë se çfarë lloji i shtetit filloi të ndërtohej kur Kosova e shpalli pavarësinë para 12 vjetësh. Me çfarë është lidhur ideja e shtetit-komb tradicionalisht në Kosovë? Dhe si u bë që shteti ynë të bazohet në një model ndryshe prej atij etnik? Duke u përgjigjur në këto pyetje ndoshta mundemi ta ri-imagjinojmë atë që e quajmë komb.

Realizuar nga: 

Hulumtimet dhe teksti: Iliriana Banjska

Redaktor i tekstit: Jack Butcher

Redaktore e gjuhës: Aulonë Kadriu

Narratore: Aulonë Kadriu

Dizajni dhe animacioni: Kokrra

Muzika: Liburn Jupolli

Zërimi: Studio 11 Prishtinë 

Redaktor i videos: Matthieu Jouffre

Kjo video është realizuar me mbështetjen e Ambasadës së Holandës në Kosovë. 

Përmbajtja është përgjegjësi e K2.0 dhe në asnjë mënyrë nuk mund të konsiderohet si qëndrim i Ambasadës së Holandës në Kosovë. 

© K