TË GJITHË ARTIKUJT NGA: Jack Robinson

Jack Robinson është një gazetar i pavarur dhe ish-redaktor i lartë në K2.0 (2017-18). Ai kryesisht shkruan në fushën e kulturës dhe sportit.