TĂ‹ GJITHĂ‹ ARTIKUJT NGA: Xhenis Beqiri

Xhenis Beqiri Ka të përfunduara studimet baçelor dhe master në sociologji në Universitetin e Prishtinës. Programi i Mentorimit Profesional nga K2.0 është mundësi e mirë për të, për të qenë i angazhuar në mënyrë të drejtpërdrejt në gazetari.