Në thelb | Ekonomia

Paga minimale në Kosovë: Pse kaq e ulët?

Nga - 19.11.2021

Kosova ka pagën minimale më të ulët në Ballkan dhe njëherit, një prej më të ulëtave në krejt Evropën. Me 130 euro në muaj për punëtorët nën 35 vjeç, minimumi nuk është rritur që nga viti 2011. Ndërkohë, inflacioni dhe rritja e vazhdueshme e çmimeve kanë ulur fuqinë blerëse të shumës tashmë të vogël.

Gjatë fushatave elektorale politikanët kanë premtuar vazhdimisht rritje të pagës minimale, por këto premtime kanë mbetur të papërmbushura. Qeveria aktuale duket që është e përkushtuar që përfundimisht ta rrisë atë — edhe pse në pamundësi të dhënies së një afati kohor të caktuar— K2.0 eksploron historinë e pagës minimale të ulët të Kosovës. Pse është kaq e ulët?

 

 

 

 

 

Kjo video është prodhuar mbështetjen financiare të Bashkimit Evropian, si pjesë e projektit “Qytetarë Angazhohuni”, që realizohet nga Kosovo 2.0 në partneritet me Institutin GAP. Përmbajtja e kësaj videoje është përgjegjësi e vetme e Kosovo 2.0 dhe Institutit GAP dhe në asnjë mënyrë nuk mund të paraqes pikëpamjet e Bashkimit Evropian.