Në thelb | Zgjedhjet2021

Përmes shifrave: Zgjedhjet që thyen rekorde

Nga - 16.03.2021

Që nga zgjedhjet e jashtëzakonshme të mbajtura në Ditën e Shën Valentinit është e qartë se qytetarët e Kosovës kanë kërkuar ndryshim duke lëkundur dheun nën këmbët e politikës përmes votës.

Por vetëm tash pas numërimit dhe certifikimit zyrtar të votave mund të fillojmë ta kuptojmë mirëfilli këtë cikël zgjedhor që ka thyer rekord pas rekordi.K

Teksti: Jack Butcher

Redaktimi: Besa Luci

Hulumtimi: Lirika Demiri & Jack Butcher

Dizajni dhe animacioni: Dina Hajrullahu

Zëri: Studio 11 Prishtinë

Produksioni: Dibran Sejdiu

Redaktimi gjuhësor: Tringë Sokoli

Përkthimi dhe narracioni: Plator Gashi

 

Kjo video është pjesë e projektit Human Rightivism, i cili financohet nga Agjencia Suedeze për Bashkëpunim dhe Zhvillim Ndërkombëtar (SIDA) dhe implementohet nga Fondi për Zhvillim Komunitar (CDF) nëpërmjet Programit të saj Human Rightivism. Pikëpamjet e autorit të shprehura në këtë publikim nuk pasqyrojnë domosdoshmërisht pikëpamjet e Agjencisë Suedeze për Bashkëpunim dhe Zhvillim Ndërkombëtar (SIDA).