S`fundmi | #podumetkallxu

#PoDuMeTkallxu për solidaritet 2

Nga - 02.05.2020

Shpresa në mes të krizës pandemike.

Këto ditë, të mbyllur në shtëpi e në mes të një pandemie, storiet më pozitive që po i shohim janë ato të njerëzve dhe organizatave që vullnetarisht po punojnë për ta zbutur krizën aq sa munden.

Ne kete episod po flasim per grupin “Vullnetarët #COVID19” ne Facebook, i cili ka mbledhur qytetarë të shumtë, të gatshëm që të ndihmojnë vullnetarisht në zbutjen e krizës së COVID-19.K

Imazhi i ballinës: Dina Hajrullahu / K2.0.

Video: Dina Hajrullahu / K2.0.