Në thelb | Ekonomia

Pse darka juaj kushton më shtrenjtë?

Nga - 30.12.2021

Rritja e çmimeve të produkteve në Kosovë ka zënë ballinat e mediave muajve të fundit. Në nëntor kjo rritje e çmimeve — inflacion — e matur prej ndryshimit të çmimit të produkteve nga viti në vit, shënoi një shkallë të re prej 6.9% dhe tejkaloi parashikimet e Fondit Ndërkombëtar Monetar (FMN) për rritjen maksimale prej 5% deri në fund të vitit. 

Kosova importon shumicën e mallrave nga tregu global, i cili është përshkuar nga inflacioni më i lartë ndër dekada. Por, cilët janë faktorët mbrapa këtij inflacioni? 

K2.0 shqyrton këta faktorë duke trazuar rrugën e gjatë nga toka ku prodhohet një ushqim apo produkt tjetër te raftet e marketeve në Kosovë ku vihet re rritja e çmimit final. 

 

 

Kjo video është prodhuar me mbështetjen financiare të “Balkan Trust for Democracy”, projekt i Fondit Gjerman Marshall të Shteteve të Bashkuara dhe Ministrisë së Punëve të Jashtme të Norvegjisë. Opinionet e shprehura në këtë video nuk paraqesin domosdoshmërisht ato të Ministrisë së Punëve të Jashtme të Norvegjisë, Balkan Trust for Democracy, Fondit Gjerman Marshall të Shteteve të Bashkuara, apo partnerëve,