Monografitë

Më shumë për këtë monografi

Nga - 16.03.2017

K2.0 analizon përvojën e re të sportit në Kosovë. Po ndalemi pak per të festuar, duke iu hedhur një sy sukseseve të para të kësaj epoke të re. Analizojmë mjedisin transformues të sportit kosovar, infrastrukturën, drejtuesit dhe financent e sportit kosovar. Dhe takohemi me jet e së nesërmes. Hajde të luajmë.

Ky botim është realizuar me përkrahjen e projektit Promovimi i Shoqërisë Demokratike (DSP) – i financuar nga Zyra Zvicerane për Bashkëpunim në Kosovë (SCO-K) dhe Ministria e Punëve të Jashtme e Danimarkës (DANIDA) dhe menaxhuar nga Fondacioni Kosovar për Shoqëri Civile (KCSF). Përmbajtja e këtij botimi është përgjegjësi e Kosovo 2.0 dhe në asnjë mënyrë nuk mund të konsiderohet si qëndrim i SCO-K-së, DANIDA-së apo KCSF-së.

Ky grant është financuar nga projekti Promovimi i Shoqërisë Demokratike (DSP) – i financuar nga Zyra Zvicerane për Bashkëpunim në Kosovë (SCO-K) dhe Ministria e Punëve të Jashtme e Danimarkës (DANIDA) dhe menaxhuar nga Fondacioni Kosovar për Shoqëri Civile (KCSF).

K