Monografitë

Më shumë për këtë monografi

Nga - 17.10.2017

Analizë lokale në qytetet, qytezat dhe fshatrat e Kosovës.

K2.0 thellohet në një analizë lokale të zgjedhjeve komunale të tetorit të vitit 2017. Çka bëjnë komunat tona për ne? Si mund t’i angazhojnë ato qytetarët që këta të jenë krenarë me vendbanimet e tyre? Cilat janë sfidat me të cilat përballen ato? Dhe çka bëjnë qytetarët – mirë apo keq – kur komunat nuk funksionojnë si duhet?

Ky botim është realizuar me përkrahjen e projektit Promovimi i Shoqërisë Demokratike (DSP) – i financuar nga Zyra Zvicerane për Bashkëpunim në Kosovë (SCO-K) dhe Ministria e Punëve të Jashtme e Danimarkës (DANIDA) dhe menaxhuar nga Fondacioni Kosovar për Shoqëri Civile (KCSF). Përmbajtja e këtij botimi është përgjegjësi e Kosovo 2.0 dhe në asnjë mënyrë nuk mund të konsiderohet si qëndrim i SCO-K-së, DANIDA-së apo KCSF-së.

Ky grant është financuar nga projekti Promovimi i Shoqërisë Demokratike (DSP) – i financuar nga Zyra Zvicerane për Bashkëpunim në Kosovë (SCO-K) dhe Ministria e Punëve të Jashtme e Danimarkës (DANIDA) dhe menaxhuar nga Fondacioni Kosovar për Shoqëri Civile (KCSF).

Kthehu prapa tek Monografia për Zgjedhjet Lokale 2017