ČLANCI AUTORA/KE: Tringë Sokoli

Tringë Sokoli je novinarka i bivša urednica K2.0 (2019–2021). Završila je dodiplomski studij žurnalistike na Univerzitetu u Prištini, dok je na Univerzitetu u Potsdamu, Njemačka, uspješno okončala diplomski studij javnog poretka i uprave.