Oznaka: Tranzicionom Pravda

U detalje | Nestala lica

Nestali iz narativa o ratnim dešavanjima

Piše - 13.11.2020

Priče o progonu Roma, Aškalija i Egipćana sa Kosova i dalje se rijetko čuju.

Perspektive | Ratni zločini

Život s Miloševićevom zaostavštinom znači život bez glasa za preživjele

Piše - 23.07.2020

Tri decenije kasnije, šta je potrebno da se preživjeli izdignu iznad jezika mržnje i podjela?

Perspektive | Tranzicionom Pravda

Da li je inkluzivni razvoj moguć bez kolektivne terapije?

Piše - 11.04.2020

Kolektivna trauma iz gorke prošlosti sa Srbijom neće iščeznuti čak ni tokom pandemije.

Jedan na jedan | Albanija

Roljand Đoni: Kosovo je istovremeno “prevelik” i “premal” međunarodni problem

Piše - 19.09.2019

Pravnik i politolog govori o geopolitici, albanskom nacionalizmu i unutrašnjim tenzijama u Albaniji.

Perspektive | Tranzicionom Pravda

Rezolucija o genocidu na Kosovu ne rješava ništa

Piše - 24.05.2019

Kako to da se čuje mnogo vike ni oko čega, a narod šuti?

Perspektive | Srbija

Naša deca uče različite priče iz prošlosti

Piše - 10.04.2019

Ili o tome kako se u Srbiji šuti o jednom dijelu priča iz prošlosti.

Blogbox | BiH

Odrastanju u svijetu koji je stvorio Radovan Karadžić

Piše - 20.03.2019

Finalna presuda daje priliku za sjećanja.

Perspektive | BiH

Poigravanje sa mirom

Piše - 08.12.2018

Kako političke partije u Bosni i Hercegovini manipuliraju mirovnim sporazumom.

Perspektive | Tranzicionom Pravda

Kada vam se sudi u odsustvu

Piše - 22.11.2018

Mogu li promene Zakona o krivičnom postupku omogućile suđenje u odsustvu kako bi se pospešila tranziciona pravda?

PRIKAŽI JOŠ