TË GJITHË ARTIKUJT NGA: Đorđe Krajišnik

Đorđe Krajišnik është kritik letrar dhe gazetar në gazetën e përditshme Oslobođenje dhe revistën Dani. Në tetor 2017, ai punoi si rezident për gazetën e përditshme të Berlinit, Der Tagesspiegel. Kritikat letrare dhe tekstet tjera të tij janë publikuar në revista dhe uebfaqe matanë Jugosferës. Publikimet e tij janë përkthyer në gjuhët angleze, gjermane dhe shqipe. Ai ka kryer recensione dhe redaktime për disa libra. Aktualisht është duke punuar në librin e tij të parë prozë, i cili do të botohet së shpejti, qofshin në favor të tij Muzat.