Në thelb

Çmimi i së vërtetës

Nga - 25.01.2023

Film dokumentar

Dokumentari “Çmimi i së vërtetës” flet për sulmet brutale ndaj gazetarëve/eve në Serbi, kërkimin e tyre të gjatë për drejtësi dhe jetën nën përcjelljen e policisë. 

Filmi ndjek gazetarët Milan Jovanović, i cili humbi shtëpinë e tij nga një sulm zjarri, Vladimir Mitrić, i cili ka jetuar nën mbrojtjen e policisë për 18 vjet dhe gazetaren hulumtuese Jelena Zorić. Sipas regjisores së filmit Valentina Delić, në një intervistë për Mediacentar Sarajevo, të gjithë këta/o gazetarë/e kanë një gjë të përbashkët – pavarësisht të gjitha kërcënimeve dhe presioneve, ata/o me pasion vazhdojnë të bëjnë punën e tyre.

 

Programi rajonal QËNDRUESHMËRIA: Aksioni i shoqërisë civile për të riafirmuar lirinë e medias dhe luftën kundër dezinformimit dhe propagandës urryese në Ballkanin Perëndimor dhe Turqi zbatohet me përkrahjen e Bashkimit Evropian nga organizatat partnere SEENPM, Instituti Shqiptar i Medias, Mediacentar Sarajevë, Kosovo 2.0, Instituti i Medias i Malit të ZiInstituti Maqedonas për Media, Shkolla e Novi Sadit për Gazetari, Instituti i Paqes dhe Bianet.

Ky artikull është prodhuar me mbështetjen financiare të Bashkimit Evropian. Përgjegjësia për përmbajtjen e saj i takon vetëm Kosovo 2.0 dhe nuk i pasqyron domosdoshmërisht pikëpamjet e Bashkimit Evropian.

Pse kjo klauzolë?