S`fundmi | Programi i Mentorimit Profesional

Filloni hapat e gazetarisë duke qenë pjesë e Kosovo 2.0

Nga - 22.07.2019

Nëse jeni në fund të studimeve, apo në fillim të karrierës si fotograf/e dhe keni dëshirë të zhvilloheni profesionalisht, atëherë shikoni se çfarë po ofrojmë!  

Çka më saktësisht?

K2.0 nis ciklin e dytë të Programit të Mentorimit Profesional. Ky program pesë-mujor do të zhvillojë aftësitë e një fotografi/eje dhe do të shërbejë si praktikë me pagesë me qëllim që t’a mbështesë një fotograf/e të ri/e në fillimin e karrierës. 

Kandidati/ja do të përzgjedhet për të qenë pjesë e ekipit të K2.0 dhe do të punojnë për së afërmi me një mentor të caktuar nga ekipi redaktorial i K2.0. 

I/e përzgjedhuri/a e programit:

Do të marrë pjesë në të gjitha takimet redaktoriale në K2.0 dhe do të shohë si propozohen idetë;

Do të punojë së bashku me redaktorët e fotografisë të K2.0 dhe gazetarët që janë pjesë e Programit të Mentorimit Profesional; 

Do të realizojë vizita studimore në organizata dhe/ose institucione relevante për fushat tematike të Programit të Mentorimit Profesional.

Ndërsa në fund:

Në fund të programit të mentorimit, fotografi/ja i/e përzgjedhur për praktikë do të realizojë foto për artikujtë që do të realizohen si pjesë e këtij programi dhe që trajtojnë temat si në vijim: Qasja në drejtësi, Pajtimi dhe dialogu, Tregu i punës dhe punësimi, Barazia gjinore dhe Tema kulturore. Këta artikuj do të publikohen në K2.0. 

Çka po kërkojmë ne?

Një fotograf/e aspirues/e, që është i/e interesuar për të filluar karrierën në fushën e gazetarisë. Programi i Mentorimit Profesional kërkon persona të përkushtuar dhe me vullnet për të mësuar.

Kur dhe ku? 

Praktikanti/ja për fotografi do ta zhvillojë praktikën e tij/saj me gjysmë orari nga gushti deri në dhjetor 2019.

Si të aplikoni?

Aplikimi është i hapur për të gjithë fotografët e rinj si dhe për studentët në vitin e fundit të studimeve.

Për të aplikuar, ju lutemi  dërgoni CV-në dhe portfolion e punimeve të mëhershme në info@ktwopointzero.com. 

Afati i fundit për aplikim është të shtunën, më 28 korrik, në mesnatë.K

Ky program është financuar nga projekti ‘Mbështetja e Luksemburgut për shoqërinë civile në Kosovë’, financuar nga Qeveria e Dukatit të Madh të Luksemburgut dhe menaxhuar nga Fondacioni Kosovar për Shoqëri Civile (KCSF).

KOMENTET

0
KOMENTO

KOMENTO

Kthehu n'fillim

THANKS FOR YOUR COMMENT

AFTER A QUICK CHECK IT WILL BE PUBLISHED HERE. PLEASE BE PATIENT.

THANKS FOR SUBSCRIBING

THANKS FOR YOUR COMMENT

AFTER A QUICK CHECK IT WILL BE PUBLISHED HERE. PLEASE BE PATIENT.