E kaluara, tani | Monografi

Më shumë rreth kësaj monografie

Nga - 28.09.2018

Thellimi në të kaluarën, për të tashmen dhe të ardhmen.

Të kaluarës s’ke ku t’i ikësh! Sidomos kur krimet janë aty. K2.0 vrojton periudhën e pasluftës nëpër të gjithë Ballkanin Perëndimor: Si kanë luftuar viktimat për drejtësi dhe si institucionet kanë dështuar kundrejt tyre; si janë përpjekur politika, arsimi dhe përkujtimi t’i shpëtojnë helmit të viteve ‘90; dhe si pajtimi vazhdon të jetë i largët.

Ky publikim u realizua me mbështetjen financiare të Austrian Development Agency – ADA dhe atë të National Endowment for Democracy – NED. Përmbajtja e këtij publikimi është përgjegjësi e K2.0 dhe në asnjë mënyrë nuk mund të konsiderohet si qëndrim i ADA apo NED.K

Kthehu prapa tek Monografia