Konteksti Podcast | COVID-19

Në udhëkryq: padrejtësitë shoqërore dhe pandemia

Nga - 22.05.2020

COVID-19 ka shoshitur dhe vënë në pah padrejtësitë shoqërore me të cilat përballen grupe të ndryshme që disi mbesin vazhdimisht në periferi të diskutimit e politikbërjes, sidomos përgjatë pandemisë. Kur mësohet për teorinë e ndërthurjes, shpeshherë udha më praktike e të mësuarit është të menduarit e një udhëkryqi. Shumë persona në Kosovë gjenden midis një udhëkryqi të padrejtësive që vijnë nga të gjitha anët. Kur semaforët — në rastin tonë, institucionet — nuk funksionojnë mirëfilli, atëherë ky udhëkryq bëhet veçanërisht i frikshëm e i rrezikshëm.

Në këtë episod të Kontekstit, Aulonë Kadriu flet me aktiviste e aktivistë që përkundër okupimit të diskursit të përgjithshëm nga pandemia, janë të zëshëm për vështirësitë e grupeve të caktuara e mbi të gjitha, janë të zëshëm kur këto vështirësi shpërfillen si pa sherr nga institucionet.

Dëgjojini bisedat me Mirishahe Sylën, e cila është e angazhuar si këshillltare për çështje gjinore në Qendrën për Këshillim, Shërbime Sociale dhe Hulumtime; Blert Morinën, drejtor ekzekutiv i Qendrës për Barazi dhe Liri — CEL, organizatë për të drejtat LGBTI; Igor Markoviq, politolog, aktualisht i angazhuar si hulumtues dhe menaxher i projektit në NGO Aktiv në Mitrovicë të Veriut dhe Afrim Maliqi, drejtor ekzekutiv në organizatën Handikos, që ka për qëllim përfaqësimin dhe përkrahjen e personave me aftësi të kufizuara.

Imazhi i ballinës: Arrita Katona / K2.0.