S`fundmi | Punë

Po kërkojmë: Zyrtar/e të Web-it dhe Rrjeteve Sociale

Nga - 07.09.2021

Aplikoni tani për të punuar me ekipin e K2.0.

Jemi në kërkim të një specialisti/eje me përvojë, pasionant/e dhe kreativ/e të Rrjeteve Sociale dhe Web-it që t’i bashkohet ekipit tonë. Ju do të jeni përgjegjës për zhvillimin dhe zbatimin e strategjisë sonë në rrjetet sociale në mënyrë që ta rrisim praninë tonë online si dhe publikimin e përmbajtjes sonë në Web. Ju do të punoni bashkë me ekipin Redaktues dhe atë të Produksionit.

Detajet kryesore:

 • Pozita: Zyrtar/e e Web-it dhe Rrjeteve Sociale
 • Orari: 40 orë në javë
 • Vendi: Prishtinë
 • Afati i fundit për aplikim: 28 Shtator, 2021
 • Fillimi i punës: Tetor, 2021

Përgjegjësitë dhe detyrat:

 • Menaxhimi dhe mbikëqyrja e rrjeteve sociale dhe përmbajtjës së Web-it;
 • Monitorimi dhe moderimi i komenteve në Rrjetet sociale dhe Web;
 • Zhvillimi, implementimi dhe menaxhimi i strategjisë sonë në Rrjetet sociale;
 • Përcaktimi i tregue sve kryesorë të performancës(KPIs), vendosjen e objektivave dhe rritjen e performancës;
 • Mirëmbajtjen e identitetit të brendit përmes komunikimeve në Rrjetet sociale dhe në Web;
 • Matjet dhe raportimi periodik tek ekipi redaktues rreth arritjeve në Rrjetet sociale dhe Web;
 • I/e mirë-informuar rreth përditësimit të praktikave dhe teknologjive më të mira të Rrjeteve sociale;
 • Puna me ekipin redaktues dhe të dizajnit për t’u siguruar se përmbajtja është informuese dhe tërheqëse.
 • Bashkëpunimi me ekipet redaktuese, vizuale dhe zhvilluesit e Web-it për mirëmbajtjen dhe funksionimin e Web-it dhe Rrjeteve sociale;
 • Monitorimi i SEO dhe përdorimit dhe sugjerimit të optimizimit të përmbajtjeve;
 • Komunikimi me profesionistë e industrisë dhe influencues përmes mediave sociale për krijimin e rrjetit të fortë;
 • Sigurimi i feedback-ut konstruktiv;
 • Respektimi i rregullave dhe rregulloreve.

Kërkesat:

 • 2 vite përvojë pune si specialist/e i Rrjeteve sociale ose e ngjajshme;
 • Njohuri të shkëlqyeshme të Facebook, Twitter, Instagram dhe praktikave te rrjeteve tjera sociale;
 • Njohuri të shkëlqyeshme të Sistemeve të Menaxhimit të Përmbajtjes siç është WordPress;
 • Të kuptuarit e SEO dhe metrikat e trafikut në Web (si Google Analytics);
 • Përvojë në kryerjen e hulumtimeve të audiencës dhe personave blerës;
 • Të kuptuarit e mirë të KPI-ve të Rrjeteve sociale;
 • Njohuri në dizajnin dhe publikimin në Web;
 • Aftësi të shkëlqyeshme në kryerjen e disa punëve në të njejtë kohë;
 • Aftësi në të menduarit kritik dhe zgjidhjen e problemeve;
 • Aftësi të punës ekipore;
 • Aftësi të mira në menaxhimin e kohës;
 • Njohuri të shkëlqyera të Gjuhës Angleze (të shkruar dhe të folur);
 • Aftësi të shkëlqyera interpersonale, prezantuese dhe komunikuese;
 • Diplomë BSc në Marketing ose fushën përkatëse është plus;

Afati i fundit për aplikim është 28 shtator 2021. Për të aplikuar ju lutemi klikoni këtu dhe bashkëngjitni:

        CV-në tuaj
        Referenca

K