Pikëpamje | COVID-19

Shënim rreth gazetarisë së K2.0 në javët që vijnë

Nga - 18.03.2020

Një mundësi për t’u lidhur më shumë me njëri-tjetrin.

Të premten, më 13 mars 2020, Kosova u bë një nga vendet e fundit në Evropë që shënoi rastet e para të koronavirusit. Ishte një zhvillim që pritej, duke ditur se dy ditë më parë Organizata Botërore e Shëndetësisë veçse e kishte shpallur COVID-19 një pandemi, ata që ishin duke udhëtuar nëpër kontinent filluan të ktheheshin në shtëpi, e numrat e rasteve nëpër shtetet fqinje rriteshin përditë.

Pak më herët atë të premte, në K2.0 veç i kishim shpeshtuar diskutimet rreth punës në terren që do të mund ta zhvillonim dhe po flisnim se deri në ç’masë prania jonë fizike në terren do të mund ta rrezikonte mirëqenien e dikujt tjetër; nga fillimi i mbrëmjes dy rastet e para u konfirmuan. Duke parë se si dështimi për të reaguar më vendosshmërisht në fillimet e shpërthimit të virusit përmes zbatimit më të mirë të distancimit shoqëror apo vetë-karantinimit i ka gjymtuar sistemet shëndetësore të shteteve që konsiderohen më të avancuara, vendimi u bë i qartë.

I gjithë ekipi i K2.0 do të punojë pothuajse tërësisht e ekskluzivisht online, sipas masave të rekomanduara, derisa kufizimet të arrijnë qëllimin dhe të vlerësojmë që nuk shfaqim rrezik për të tjerët.

Teksa zbarkojmë në bërje të gazetarisë pa prani fizike në terren, ne jemi të vetëdijshëm për tërësinë e sfidave e pengesave që kjo do të paraqesë për punën tonë.

Janë në veçanti kohërat si këto, kur të drejtat e punëtorëve mund të shkelen më së shumti; kur forma të ndryshme të dhunës — qoftë me bazë gjinore, në familje apo ndaj fëmijëve — mund të jenë në rritje e sipër; kur ata e ato që veç përkasin në grupet e margjinalizuara, të përjashtuara e të diskriminuara, do të vazhdojnë të mos kenë qasje në burime thelbësore e esenciale; apo kur politikat e vendimet e qeverisë e institucioneve kërkojnë më shumë punë në terren ashtu që të kuptohet më mirë se si ato politika e vendime ndikojnë jetërat e qytetarëve drejtpërsëdrejti.

Pikërisht këto storie e përvoja qëndrojnë në thelb të mënyrës si K2.0 e definon përgjegjësinë dhe obligimin e saj si revistë — të ekspozojë dhe të vë në pah padrejtësitë, të kthejë vëmendjen kah pabarazitë dhe të inkurajojë qytetari aktive, të gjitha këto duke punuar papushim për të ofruar informacion të bazuar, të kontekstualizuar e të saktë për të cilin qytetarët kanë nevojë ashtu që të marrin vendime të mirë-informuara.

Ju ftojmë të bëheni edhe më shumë pjesë e prodhimit tonë – duke ndarë blogje, video, storie dhe përvojat tuaja.

Ne do të vazhdojmë të mbesim të përkushtuar ndaj këtyre parimeve ndërsa përpiqemi të gjejmë mënyrën më të mirë për të vazhduar punën — e natyrisht se këtë do ta bëjmë duke vlerësuar gjithnjë se çfarë masa të sigurisë e masa parandaluese duhet të merren, varësisht nga zhvillimet, me qëllim që të mos e rrezikojmë veten dhe të tjerët.

Në këtë drejtim, ne do të vazhdojmë të ofrojmë përmbledhje të zhvillimeve më të fundit lidhur me COVID-19; do të identifikojmë dhe raportojmë për pasojat e ndryshme, ndikimin e masave të qeverisë për të ndalur thuajse çdo pjesë të jetës publike; si dhe do të trajtojmë mënyrat e ndryshme se si kjo situatë po ndikon në individë e grupe të caktuara. 

Mirëpo do të vazhdojmë të raportojmë edhe për çështje që vazhdojnë të mbesin relevante e të rëndësishme në këto momente — qoftë për çështje që lidhen me zhvillimet politike, mbrojtjen të ambientit, komente e analiza shoqërore, art e kulturë, apo thjesht përmbajtje të cilat shpresojmë t’ua largojnë sadopak mendjen nga cikli i lajmeve ditore që mund të jenë mbingarkuese, sidomos në kohëra si këto.

Derisa po hyjmë në këtë terren të ri e po mësohemi me realitetet tona të reja të përkohshme, mund të bëjmë shumëçka për njëri-tjetrin. Në K2.0, ju ftojmë të bëheni edhe më shumë pjesë e prodhimit tonë — duke ndarë blogje, video, storie apo përvoja për atë se si COVID-19 ka ndikuar te ju në rrafsh personal, profesional apo ekonomik; apo edhe duke i ndarë mendimet tuaja për storiet që do të donit t’i lexoni, dëgjoni apo shikoni. Do të donim shumë t’i dëgjojmë prej jush çështjet që ju interesojnë, shqetësojnë apo argëtojnë.

Përkundër kufizimeve tona objektive, ky mund të shërbejë si moment kur të gjithë lidhemi edhe më shumë me njëri-tjetrin dhe e çlirojmë kreativitetin e brendshëm; prandaj, mos ngurroni dhe bëjeni këtë duke na shkruar përmes kanaleve tona të ndryshme, si Facebook, Instagram, Twitter apo email: [email protected].

Do të vazhdojmë të ofrojmë përkushtimin dhe vendosmërinë tonë më të lartë profesionale për t’i shërbyer interesit publik, duke shpresuar ta definojmë këtë përpjekje bashkë me ju, lexuesit tanë, tani më shumë se kurrë.K

Feature image: Majlinda Hoxha / K2.0.