S`fundmi | K2.0

Më shumë për këtë monografi

Nga - 16.02.2018

Analizë e shtetësisë dhjetëvjeçare të Kosovës.

K2.0 ju çon në një udhëtim dhjetëvjeçar që nga shpallja e pavarësisë së Kosovës, duke u zhytur në nostalgjinë e vitit 2008 dhe duke përfytyruar mundësitë distopike të vitit 2028. Shtjellojmë mënyrën se si politikat botërore e kanë formësuar Kosovën, dhe se si ky shtet i pavarur e ka formësuar shoqërinë civile dhe shoqërinë në përgjithësi. Çfarë është krijuar për sportistët, artistët dhe rininë? A jemi sot më të barabartë? A është Kosova laike? A ka mundësi të largimit?

Ky botim është realizuar me përkrahjen e projektit Promovimi i Shoqërisë Demokratike (DSP) – i financuar nga Agjencia Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim (SDC) dhe Ministria e Punëve të Jashtme e Danimarkës (DANIDA) dhe menaxhuar nga Fondacioni Kosovar për Shoqëri Civile (KCSF). Përmbajtja e këtij botimi është përgjegjësi e dhe në asnjë mënyrë nuk mund të konsiderohet si qëndrim i SDC-së, DANIDA-së apo KCSF-së.

Ky grant është financuar nga projekti Promovimi i Shoqërisë Demokratike (DSP) – i financuar nga Agjencia Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim (SDC) dhe Ministria e Punëve të Jashtme e Danimarkës (DANIDA) dhe menaxhuar nga Fondacioni Kosovar për Shoqëri Civile (KCSF).K

Kthehu prapa tek Monografia Kosovo X