Në thelb | Monografi

Sistemi i shëndetësisë në Kosovë: Paguaj për të jetuar

Nga - 05.06.2018

Sa po i shërben nevojave të qytetarëve sistemi i shëndetësisë në Kosovë?

Shëndetësia është e drejtë, jo luks. Por qeveritë kosovare, një pas një, kanë dështuar ta transformojnë plotësisht sistemin publik të shëndetësisë për t’i ofruar qytetarëve shërbime shëndetësore kualitative, të qasshme dhe të bollshme. Ndonëse niveli i investimeve publike në institucionet publike të shëndetësisë është i ulët dhe korrupsioni mbetet problem i madh, institucionet private të shëndetësisë shpeshherë kanë përfituar nga kjo situatë. Në pjesën më të madhe të rasteve, burimet ekonomike personale janë të vetmet që garantojnë trajtimin për qytetarët.

Në këtë video, K2.0 i analizon disa prej problemeve të sistemit publik të shëndetësisë, vështirësitë me të cilat ballafaqohen kosovarët gjatë qasjes në shëndetësi, dhe veprimet që mund t’i ndërmarë qeveria për ta përmirësuar gjendjen.

Kreditet:

Hulumtimet dhe teksti: Cristina Mari

Redaktor i tekstit: Jack Butcher

Narrator: Rinor Nuhiu

Producenti i videos: Matthieu Jouffre

Muzika: Liburn Jupolli

Burimet:

Qasja në kujdesin Shëndetësor në Kosovë, Rrjeti i Grupeve të Grave të Kosovës (2016)

Skenimi i Korrupsionit në Shëndetësi, Lëvizja FOL (2016)

Implikimet e sigurimit shëndetësor në ekonominë e Kosovës, Lëvizja FOL (2017)

Strategjia e Sektorit të Shëndetësisë 2017-2021, Ministria e Shëndetësisë

Shërbimi Spitalor dhe Klinik Universitar i Kosovës (Raport 2014-2017)

Raporti Evropian i Progresit të Kosovës (2018) K

Kthehu në Monografinë e Shëndetit