Oznaka: Feminizam

Blogbox | Feminizam

Kćerka feministe

Piše - 11.10.2019

Kako očinska podrška može promijeniti svijet.

Blogbox | Feminizam

Šta se krije u glavi mizoginog umetnika

Piše - 25.06.2019

Uloga žena u suptilnoj umetnosti mizoginije.

U detalje | Feminizam

Hod unazad

Piše - 17.06.2019

Ženska prava na na meti konzervativaca u regionu.

Blogbox | Feminizam

Neophodnost ženskog besa na Kosovu

Piše - 26.02.2019

Da bi se ostvario napredak, žene treba da pokažu bes.

Jedan na jedan | Crna Gora

Paula Petričević: „Feminizam je borba, a borbe uglavnom nisu ni komforne niti prijatne.“

Piše - 16.10.2018

RAZGOVORI O FEMINIZMU NA BALKANU (7.DIO) - Feministkinja, aktivistkinja i profesorica iz Kotora govori o potrebi da izbjegnemo da pastoralni desničarski snovi postanu naš zajednički košmar.    

Jedan na jedan | Feminizam

Ana Vasileva: “Region ima dugu tradiciju feminizma koji je zaboravljen.”

Piše - 08.10.2018

PRIČA O BALKANSKOM FEMINIZMU (ŠESTI DIO) — Aktivistkinja govori o feminističkim inicijativama u Makedoniji i antikapitalističkim korjenima balkanskog feminizma.

Jedan na jedan | Feminizam

Bojana Genov: “Crkva je najveća prepreka ostvarenju ženskih prava u Hrvatskoj.”

Piše - 24.09.2018

Feministička aktivistkinja iz Hrvatske govori o tome kako pobijediti konzervativne snage koje pokušavaju negirati ženska prava.

Jedan na jedan | bosnia

Zilka Spahić-Šiljak: Etnička podjeljenost dovodi do toga da su žene i muškarci ugroženi u svojim pravima.

Piše - 17.09.2018

RAZGOVORI O FEMINIZMU NA BALKANU (4. DEO) - Prefesorica rodnih studija govori o religiji i feminizmu i kako nacionalizam utiče na položaj žene

Jedan na jedan | Feminizam

Adriana Zaharijević: “Feminizam je standardni bauk.”

Piše - 10.09.2018

Razgovori o feminizmu na Balkanu (3. DEO) - Filozofkinja iz Beograda govori o feminizmu u komunizmu, nacionalizmu i tranziciji  

PRIKAŽI JOŠ