ČLANCI AUTORA/KE: Cristina Mari

Cristina Marí je članica uprave K2.0. Cristina je završila dodiplomske studije žurnalistike na Univerzitetu Complutense u Madridu, Španija, te na Univerzitetu u Bukureštu, Rumunija.

Blogbox | Feminizam

Piše - 10.06.2016