Oznaka: Prava Manjina

U detalje | Nestala lica

Nestali iz narativa o ratnim dešavanjima

Piše - 13.11.2020

Priče o progonu Roma, Aškalija i Egipćana sa Kosova i dalje se rijetko čuju.

Ukratko | Prava Manjina

Romima, Aškalijama i Egipćanima sve je gore, ovaj put zbog pandemije

Piše - 20.07.2020

Institucije ne pružaju dovoljnu podršku nevećinskim zajednicama.

U detalje | LGBTI

Život u ćošku: manjine u manjinama

Piše - 29.06.2020

Između rasizma s jedne i transfobije s druge strane.

Perspektive | Dijaspora

Albanska dijaspora dio protesta u SAD

Piše - 17.06.2020

Pismo iz Amerike upućeno Albancima gde god da su.

Perspektive | Prava Manjina

I crni životi vrijede

Piše - 09.06.2020

Kosovo se mora suočiti s vlastitim rasizmom.

Ukratko | Stipendija za novinarstvo u oblasti ljudskih prava

Poziv za podnošenje prijava: Program stipendisanja u oblasti izveštavanja o ljudskim pravima 2020

Piše - 02.06.2020

Kosovo 2.0, u partnerstvu sa Kosovskim centrom za rodne studije i Centrom za ravnopravnost i slobode (CEL), pokreće treći ciklus šestomesečnog stipendijskog programa.

Blogbox | Prava Manjina

Moramo da kažemo: NIKAD VIŠE!

Piše - 06.04.2020

Došlo je vreme da se pobunimo protiv siromaštva i neravnopravnosti.

Jedan na jedan | Mediji

Brandon Oelofz: Nije revolucija koliko je rat

Piše - 13.01.2020

Direktor Centra za obuku Radija Holandije govori o inkluzivnosti, manjinama i novim stavovima koji stupaju na medijsku scenu 21. veka.

PRIKAŽI JOŠ