Tag: Papunësia

Në thelb | Barazia gjinore

Gratë pa punë

Nga - 10.11.2017

Analizë e mungesës së grave kosovare në tregun e punës

Në thelb | Zgjedhjet 2017 | Papunësia

Problematikat e mëdha zgjedhore: Papunësia

Nga - 23.05.2017

Si të ju gjejmë njerëzve punë.