Tag: Papunësia

Në thelb | Të Drejtat e Grave

Gratë kosovare në biznes

Nga - 17.04.2019

Mundësi dhe barriera për gratë ndërmarrëse.

Në thelb | Barazia gjinore

Gratë pa punë

Nga - 10.11.2017

Analizë e mungesës së grave kosovare në tregun e punës

Në thelb | Papunësia

Problematikat e mëdha zgjedhore: Papunësia

Nga - 23.05.2017

Si të ju gjejmë njerëzve punë.