Tag: Prishtina

Pikëpamje | Prishtina

Ligji për Prishtinën në formën e tanishme nuk mund t’i zgjidhë të gjitha problemet e qytetit

Nga - 20.12.2017

Sfidat që do t’i zgjidhë dhe sfidat që do t’i krijojë Ligji.

Në thelb | Prishtina

Nën hije

Nga - 17.10.2017

Për ata që mund t’ju interesojë.