TË GJITHË ARTIKUJT NGA: Halim Kafexholli

Halim Kafexholli përfundoi studimet bachelor në gazetari në Universitetin e Prishtinës në vitin 2017. Ai është përfitues i bursës për Gazetari në fushën e të Drejtave të Njeriut të K2.0 si dhe pjesë i programit të K2.0 Professional Shadowing Mentorship. Ai ka punuar gjithashtu në portalin “Aktivpress” dhe ka shkruar për portalin e Shqipërisë “Bota.al”.

 

Mentorimi | Sporti

Kaltër, verdhë, bardhë — futboll, politikë, identitet

Nga , Fitim Salihu - 16.02.2019

Si po ndikon sporti në ndërtimin e kombit dhe në identitetin e Kosovës.

Biseda | Politika

QËNDRON KASTRATI: Kamenica është një vend model se si ekziston [...]

Nga - 16.12.2018

Kryetari më i ri në Kosovë diskuton për sfidat e qeverisjes njëvjeçare në komunën me territor shumë, por me pak buxhet dhe banorë.

Bursa | Varfëria

Varfëria e shkëmbyer me burgun

Nga - 10.12.2018

Krimet e lehta nga të varfërit dënohen me burg.