TË GJITHË ARTIKUJT NGA: Halim Kafexholli

Halim Kafexholli përfundoi studimet bachelor në gazetari në Universitetin e Prishtinës në vitin 2017. Ai është përfitues i bursës për Gazetari në fushën e të Drejtave të Njeriut të K2.0 si dhe pjesë i programit të K2.0 Professional Shadowing Mentorship. Ai ka punuar gjithashtu në portalin “Aktivpress” dhe ka shkruar për portalin e Shqipërisë “Bota.al”.

 

Biseda | Politika

QËNDRON KASTRATI: Kamenica është një vend model se si ekziston bashkëjetesa në mes të komuniteteve të ndryshme.

Nga - 16.12.2018

Kryetari më i ri në Kosovë diskuton për sfidat e qeverisjes njëvjeçare në komunën me territor shumë, por me pak buxhet dhe banorë.

Në thelb | Të Drejtat e Njeriut | Varfëria

Varfëria e shkëmbyer me burgun

Nga - 10.12.2018

Krimet e lehta nga të varfërit dënohen me burg.