TË GJITHË ARTIKUJT NGA: Halim Kafexholli

Halim Kafexholli i ka kryer studimet baçelor për gazetari në Universitetin e Prishtinës. Ai ka qene përfitues i ciklit të parë të Bursës së Gazetarisë për të Drejtat e Njeriut, si dhe ka marrë pjesë në programin e mentorimit të K2.0. Halimi ka punuar në revistën Prishtina Insight të organizatës BIRN Kosovo. Ai po ashtu është përfitues i programit Bursa në Gazetari për të Drejtat të Njeriut (cikli 2018 dhe 2020). Aktualisht punon si gazetar në gazetën Nacionale.