TĂ‹ GJITHĂ‹ ARTIKUJT NGA: Daniel Petrick

Daniel Petrick është ish-redaktor i lartë i K2.0. Ai shkruan për tema që lidhen me Ballkanin.