TË GJITHË ARTIKUJT NGA: Cristina Mari

Cristina Mari është redaktore e përmbajtjeve multimediale të K2.0. Ajo ka kryer studimet bachelor në degën e gazetarisë në University Compultense në Madrid të Spanjës dhe në Universitetin e Bukureshtit në Rumani.