Outloud Podcast | Të drejtat e njeriut

OUTLOUD: Kufijtë para jetës, nga Artan Sadiku

Nga - 01.07.2019

Bashkëfajësia në Ballkan

Ka shkrime të fuqishme, që thjeshtë janë më të fuqishme kur vijnë nga zemra. Ne i zgjedhim disa nga punimet më personale në K2.0 dhe i lexojmë me zë – sa më shpesh që është e mundur, përmes zërave të vet autorëve. 

Në episodën më të fundit të Outloud, Artan Sadiku eksploron pasojat e politikave të migracionit të BE-së në Shtetet e Ballkanit Perëndimor dhe bashkëfajësinë e vendeve të rajonit në dhënien prioritet mbrojtjes së kufijve, që shkon kundër mbrojtjes së jetëve njerëzore.

Mund ta dëgjoni në uebfaqen tonë, si dhe në Apple Podcasts, Google Podcasts apo në cilindo aplikacion tuaj të preferuar të podcast-eve.

Vizitoni K2.0 Podcasts