Konteksti Podcast | Personat e pagjetur

Podcast: ‘Njohje për personat e zhdukur’

Nga - 13.11.2020

Bekim Blakaj rreth veprimtarisë së tij dydekadëshe për ballafaqimin me të kaluarën.

Që nga vitet 1990, Fondi për të Drejtën Humanitare me qendër në Beograd dhe Prishtinë ka luajtur rol kyç në procesin e ballafaqimit me të kaluarën dhe atë të drejtësisë trancizionale. Në Kosovë, një ndër fushat e angazhimit të Fondit ka qenë mbledhja e fakteve rreth personave të zhdukur që nga koha e luftës me qëllim të dokumentimit korrekt e të denjë të njerëzve të vrarë dhe zhdukur. 

Në këtë podcast, kryeredaktorja e K2.0 Besa Luci bisedon me Bekim Blakajn, drejtorin e Fondit në Prishtinë, rreth përvojave të tij personale dhe profesionale që shtrihen në dy dekada — që nga koha kur ai vetë ishte i zhdukur, deri te barra profesionale e intervistimit të familjarëve të të zhdukurve. Mes tjerash, ai flet për rëndësinë e angazhimit dhe akovimit institucional e shoqëror për një proces dokumentimi gjithëpërfshirës, i cili do të kontribuonte drejt pranimit dhe të kuptuarit të drejtë të së kaluarës për të siguruar një të ardhme të shëndoshë.

Imazhi i ballinës: Atdhe Mulla / K2.0.

Kthehu prapa tek Monografia