Tag: Seks

Shtyp | Seks

Trupi dhe mendja

Nga - 14.12.2012

Vendësja e Meksiko Sitit dhe banorja e Kalifornisë, Violeta Luna, flet për artin e saj performues.

Shtyp | Seks

Fjala e kryeredatores

Nga - 14.12.2012

Shpjegim mbi rëndësinë e numrit të revistës Seks.

Shtyp | Seks

Si të argëtoheni me një grua nga ballkani

Nga - 14.12.2012

Takoni llojet e femrave që keni dëshirë dhe mësoni rregullat për trajtimin e duhur ndaj tyre.