TË GJITHË ARTIKUJT NGA: OJQ INTEGRA

OJQ INTEGRA është një organizatë e formuar në vitin 2003 nga të rinj që janë të përkushtuar të japin kontributin e tyre në rimëkëmbjen dhe zhvillimin e Kosovës. Puna e tyre udhëhiqet nga parimi i qeverisjes së mirë dhe gëzimit të plotë të të drejtave të njeriut, pa marrë parasysh përkatësinë etnike, racën, fenë, gjininë, orientimin seksual dhe përkatësinë politike — që janë thelbësore për ndërtimin e një Kosove demokratike dhe tolerante, plotësisht të integruar në komunitetin Evropian.

Blogbox | Drejtësi Tranzicionale

Kurrë ditë s’kam pa

Nga - 01.08.2020

Unë dua të dëgjohem — Episodi 6.

Blogbox | Drejtësi Tranzicionale

Kthimi i gabuar nga Zvicra

Nga - 28.07.2020

Unë dua të dëgjohem — Episodi 5.

Blogbox | Drejtësi Tranzicionale

Skllavja e seksit

Nga - 21.07.2020

Unë dua të dëgjohem — Episodi 4.

Blogbox | Drejtësi Tranzicionale

Rrëfimi i ndarjes nga kolona

Nga - 03.07.2020

Unë dua të dëgjohem — Episodi 3.

Blogbox | Drejtësi Tranzicionale

‘Pse hyre në atë shtëpi?’

Nga - 26.06.2020

Unë dua të dëgjohem — Episodi 2.

Blogbox | Drejtësi Tranzicionale

Dhunimi i gjithë lagjes

Nga - 19.06.2020

Unë dua të dëgjohem — Episodi 1.