TĂ‹ GJITHĂ‹ ARTIKUJT NGA: Valmir Mehmetaj

Valmir Mehmetaj është gazetar i cili më parë ka punuar në  Kosovo 2.0. Valmiri ka studiuar Shkencat e Komunikimit në Universitetin e Evropës Juglindore në Tetovë, Maqedoni. Ai beson thellësisht në mësim të vazhdueshëm dhe në formim të mendimeve origjinale, dhe kryesisht shkruan për çështje kulturore dhe sociale.