S`fundmi | Media

QËNDRUESHMËRIA: Për media pa urrejtje a dezinformim

Nga - 26.09.2020

PEISAZHI I MEDIAVE NË KOSOVË: Ndikimet e urrejtjes dhe të propagandës

Programi rajonal “QËNDRUESHMËRIA”: Veprim i shoqërisë civile për të riafirmuar lirinë e medias dhe për të luftuar dezinformimin dhe propagandën e urrejtjes në Ballkanin Perëndimor dhe Turqi’ zbatohet me mbështetjen financiare të Bashkimit Evropian nga organizatat partnere SEENPMAlbanian Media InstituteMediacentar SarajevoKosovo 2.0Montenegrin Media InstituteMacedonian Institute for MediaNovi Sad School of JournalismPeace Institute dhe Bianet.

Ky artikull është prodhuar me mbështetjen financiare të Bashkimit Evropian. Përmbajtja e tij është përgjegjësi e vetme e Kosovo 2.0 dhe nuk pasqyron domosdoshmërisht pikëpamjet e Bashkimit Evropian.