Tag: Fëmijët

Blogbox | Rinia2020

Bonbonat e Bajramit

Nga - 01.09.2020

Të luftosh pabarazinë duke ngritur zërin kundër saj.

Bursa | Fëmijët

Të miturave u shkelen të drejtat në sistemin korrektues

Nga - 11.02.2020

Cila është kostoja e burgosjes së të miturave bashkë me të rriturat?

Bursa | Fëmijët

I paraportuar dhe i injoruar, bullizmi përndjek nxënësit e Kosovës

Nga - 10.12.2019

Mungesa e burimeve dhe e vetëdijesimit i lë nxënësit dhe prindërit të sfilitur.

Pikëpamje | Fëmijët

Disiplinimi i fëmijëve mbetet peng i dhunës

Nga - 06.12.2019

Megjithë rritjen e vetëdijesimit, në Kosovë ende ushtrohet dhunë ndaj fëmijëve.

Biseda | Fëmijët

Murat Sahin: Si mund t’i dëgjojmë zërat e të rinjve, ashtu që të përfshihen në formësimin e përvojave të tyre?

Nga - 20.11.2019

Kreu i zyrës së UNICEF në Kosovë flet për tri prioritetet e zhvillimit të fëmijëve në Kosovë.

Bursa | Fëmijët

Në rastet e varfërisë ekstreme, fëmijët bëhen shtyllë e familjeve

Nga - 10.12.2018

Cikli i vafërisë në Kosovë po ua grabit fëmijëve të drejtat e tyre.