Tag: Trillim

Blogbox | Trillim

Arbitri (Pjesa 5)

Nga - 28.03.2020

Të gjithë e donë kolonelen.

Blogbox | Trillim

Arbitri (Pjesa 4)

Nga - 27.03.2020

Mbi profecitë dhe vdekjen.

Blogbox | Trillim

Arbitri (Pjesa 3)

Nga - 26.03.2020

Kërko dhe shkatërro.

Blogbox | Trillim

Arbitri (Pjesa 2)

Nga - 24.03.2020

Kolektivi.

Blogbox | Trillim

Arbitri (Pjesa 1)

Nga - 23.03.2020

A kanë Arbitrat ëndrra të lagëta?

Më shumë