Nasilje nad ženama je sveprisutno - Kosovo 2.0

Nasilje nad ženama je sveprisutno

Presek našeg sadržaja na temu nasilja nad ženama.

Najnoviji slučaj silovane jedanestogodišnje devojčice od strane pet muškaraca i dečaka nije izolovani primer, već nastavak nasilja i represije koje žene i devojčice trpe svakodnevno, kako na Kosovu, tako i svuda. Pogotovu je važno istaći da je najnoviji slučaj ove vrste nasilja samo posledica nemara institucija, čime se jasno stavlja do znanja da je represija koja se vrši nad ženama pre svega sistemskog karaktera, a pored toga što je sistematična.

Svi se mi iz K2.0 borimo za ravnopravnost i pravdu. To radimo na način da smo uvek pažljivi u izveštavanju i jasno i glasno kažemo šta mislimo, a posebno onda kada postoji i najmanja šansa da rodna nepravda ostane nezabeležena. Naši novinari će i dalje na svetlo dana iznositi nedostatke i institucionalne propuste koji služe tome da se patrijarhat dodatno učvrsti. Naš je usud da u prvi plan stavimo aktivizam i borbu onih koji se protive ovakvom stanju stvari i da u javnost prenesemo priče žena koje su trpele ili trenutno trpe nasilje.

Prema tome, u prilogu vam predstavljamo odabrane tekstove u kojima pišemo o brojnim primerima rodno zasnovanog nasilja, femicida, institucionalnog nemara, o društvenim normama koje podupiru patrijarhat i o aktivistima koji se bore za pravdu u rodnim odnosima.

Smatramo da pravilno dokumentovanje i neumoljivi stav kritički nastrojenih novinara mogu da promene strukturu koja doprinosi istrajavanju nasilja nad ženama.

Institucionalni nemar

MARIGONINO UBISTVO
SUDIJE TUŽE AKTIVISTE U POKUŠAJU DA UGUŠE KRITIKU
IZGOVORI NJENO IME
NEMA PRAVDE ZA 15-GODIŠNJU ŽRTVU SILOVANJA
ŽENE BEZ POSLA
POLICIJSKI SLUŽBENICI NA OPTUŽENIČKOJ KLUPI ZBOG RODNO ZASNOVANE DISKRIMINACIJE
BRISANJE UBIJENIH ŽENA NA KOSOVU
PRISTRANE ZAKONSKE REGULATIVE FAVORIZUJU TRADICIONALNE RODNE ULOGE
‘VEČNE ŽRTVE’ PORODIČNOG NASILJA
BESKUĆNICE U SOPSTVENIM KUĆAMA
SPORNA REPRODUKTIVNA PRAVA
BORBA PROTIV ZLOSTAVLJANJA NA UNIVERZITETU
USKRAĆIVANJEM ALIMENTACIJE TERET PADA NA PLEĆA SAMOHRANIH MAJKI
ŽIVOT I SMRT: OKRUTNA STVARNOST TRUDNOĆE NA KOSOVU
MALOLETNICI U BRAKU
REINTEGRACIJA ŽRTAVA PORODIČNOG NASILJA
PATNJA U TIŠINI

Neravnopravnost u društvu i društveni aktivizam

DA LI SU VAM SMEŠNI SEKSISTIČKI VICEVI?
TRI DECENIJE PROTESTA
KO PREDSTAVLJA ŽENE IZ RURALNIH OBLASTI?
SAMA, OKRUŽENA PORODICOM
SAMA SAMCIJATA
FEMINIZAM, KULTURA I VLAST
TRI ŽENE LIŠENE IMOVINE
POSAO ŽENE NIKADA NIJE GOTOV
SVE ŽENE IMAJU NOŽ U LEĐIMA
ZAUSTAVIMO SEKSUALNO UZNEMIRAVANJE I ZLOSTAVLJANJE U KOSOVSKIM ŠKOLAMA
“KOLIKO ĆE JOŠ ŽENA BITI UBIJENO?”
IZGUBLJENA U VLASTITOJ KULTURI
S MAJKE NA KĆERKU: FEMINIZACIJA SIROMAŠTVA
BORBA ZA PRIZNAVANJE ŽRTAVA
RAZBIJANJE PATRIJARHATA I HETERONORMATIVNOSTI: JEDNA PO JEDNA PLATFORMA
MAJČINSKA TEGOBA RADNIH ŽENA

Žene u medijima

MRAK CRNE HRONIKE
MEDIJI I RODNO ZASNOVANO NASILJE
UCJENJIVANJE KOJE PROMIČE
MUŠKI PANELI NORMALIZUJU NERAVNOPRAVNOST
ŽENE PIŠU NOVA PRAVILA U NOVINARSTVU

Žene iz regiona

RAZLOG VIŠE DA SVI PRESTANEMO ĆUTATI
NE BAŠ FEMINISTIČKA VLADA
POKRET #METOO STIGAO NA BALKAN
GRMITE, SESTRE!
POZIV NA SAVEZNIŠTVO
MENSTRUACIJA JESTE POLITIČKO PITANJE
BORBA ZA OPSTANAK ZA VRIJEME IZOLACIJE
HOD UNAZAD
UJEDINJENE U BORBI ZA OSNOVNA PRAVA
KNJIŽEVNOSTI PROTIV PATRIJARHATA
VIŠEZNAČNOST STVARNOSTI: RAZGRADNJA PATRIJARHATA KAO DRUŠTVENOG KONSTRUKTA
DA LI JE NOVA VLADA U SRBIJI ZAISTA FEMINISTIČKA?

K Naslovna fotografija: Aulonë Kadriu / K2.0.