Dhuna e kudondodhur ndaj grave - Kosovo 2.0

Dhuna e kudondodhur ndaj grave

Përmbledhje e përmbajtjeve rreth dhunës ndaj grave.

Rasti i fundit i përdhunimit të një vajze 11-vjeçare nga pesë burra dhe djem nuk është rast i izoluar, por vazhdimësi e dhunës e shtypjes të vazhdueshme që gratë dhe vajzat në Kosovë e tjetërkund e përjetojnë. Sidomos rastet e fundit të kësaj dhune i ka bërë bashkë shpërfillja institucionale, duke vënë në pah që shtypja ndaj grave përpos që është sistematike, është mbi të gjitha sistemike. 

Në K2.0 qëndrojmë për barazi dhe drejtësi e këtë e manifestojmë duke qenë gjithnjë të vëmendshëm dhe të zëshëm, veçanërisht kur padrejtësitë gjinore rrezikojnë të mbesin të pa thëna e të pa dokumentuara. Gazetaria jonë do të vazhdojë të sjellë në sipërfaqe mangësitë, boshllëqet institucionale që e ushqejnë patriarkinë, të vë në pah aktivizmin dhe përpjekjet për t’i kundërshtuar këto mangësi, të jetë hapësirë për reflektimet e rrëfimet e grave që kanë përjetuar a përjetojnë dhunë. 

Prandaj, po ju sjellim një përmbledhje të gazetarisë sonë viteve të fundit –– të dokumentimit e shqyrtimit tonë për dhe ndaj rasteve të shumta të dhunës gjinore, femicidit, lëshimeve institucionale, normave shoqërore që mirëmbajnë patriarkinë e aktivizmit për drejtësi gjinore. 

Ne besojmë se dokumentimi i mirëfilltë dhe zëri i vazhdueshëm kritik gazetaresk kanë fuqinë t’i ndërrojnë rrethanat e dinamikat që e mirëmbajnë dhunën ndaj grave.

Shpërfillja institucionale

​​VRASJA E MARIGONËS
PADIA E GJYQTARËVE NDAJ AKTIVISTËVE, PËRPJEKJE PËR TA HESHTUR KRITIKËN
THUAJE EMRIN E SAJ
PA DREJTËSI PËR 15-VJEÇAREN E PËRDHUNUAR
GRATË PA PUNË
ZYRTARËT POLICORË PADITEN PËR DISKRIMINIM GJINOR
SHLYERJA E GRAVE TË VRARA TË KOSOVËS
LEGJISLACIONI I NJËANSHËM MBËSHTET ROLET TRADICIONALE GJINORE
‘VIKTIMAT E PËRHERSHME’ TË DHUNËS NË FAMILJE
GRATË, TË PASTREHA NË SHTËPITË E TYRE
MOHIMI I TË DREJTAVE RIPRODHUESE
PËRPJEKJA E ZORSHME PËR TË LUFTUAR NGACMIMET NË UNIVERSITET
NË MUNGESË ALIMENTACIONI, BARRA BIE TE NËNAT VETUSHQYESE
JETË DHE VDEKJE: REALITETI I VRAZHDË I SHTATZANISË NË KOSOVË
TË MITUR DHE TË MARTUAR
RIINTEGRIMI I VIKTIMAVE TË DHUNËS NË FAMILJE
VUAJTJA NË HESHTJE

Pabarazitë shoqërore dhe aktivizmi

A BËN TË QESHIM ME SHAKATË SEKSISTE?
TRI DEKADA PROTESTA
KUSH PO I PËRFAQËSON GRATË E ZONAVE RURALE?
VETËM, E RRETHUAR NGA FAMILJA IME
FILLIKAT VETËM
FEMINIZMI, KULTURA DHE PUSHTETI
TRI GRA — ASNJË PRONË MBI VETE
PUNËT E GRAVE NUK KRYHEN KURRË
TË GJITHA GRATË KANË NJË THIKË NË SHPINË
MJAFT ME NGACMIMIN DHE ABUZIMIN SEKSUAL NË SHKOLLAT E KOSOVËS
“EDHE SA GRA TË VRARA?”
E HUMBUR NË KULTURËN TIME
NGA NËNA TE BIJA: FEMINIZIMI I VARFËRISË
NË KËRKIM TË NJOHJES SË TË MBIJETUARVE
SHKALLMIMI I PATRIARKATIT DHE HETERONORMATIVITETIT PËRMES PLATFORMAVE VIRTUALE
VËSHTËRËSITË E TË QENIT NËNË E PUNËSUAR NË KOSOVË

Gratë në medie

NË TERRIN E KRONIKAVE TË ZEZA
MEDIAT DHE DHUNA ME BAZË GJINORE
SI U “PËRVODH” EDHE NJË SHANTAZH?
PANELET VEÇ ME BURRA PO NORMALIZOJNË PABARAZITË
GRATË QË PO I RISHKRUAJNË RREGULLAT E GAZETARISË

Gratë në rajon

“KUR E PASHË ATË, U PËRPOQA TA MBAJA DERËN MBYLLUR”
QEVERI JO BASH FEMINISTE
LËVIZJA #METOO MBËRRIN NË BALLKAN
VETËTINI, MOTRA!
DEKLARATA FEMINISTE E MEDIAS NGA BEFEM
MENSTRUACIONET JANË ÇËSHTJE POLITIKE
ORVATJET PËR MBIJETESË GJATË IZOLIMIT
TËRHEQJA E TË DREJTAVE PËR ABORT?
TË BASHKUARA NË PËRPJEKJEN PËR TË DREJTAT ELEMENTARE
LETËRSI KUNDËR PATRIARKATIT
DYKUPTIMËSIA E REALITETIT: ZBËRTHIMI I KONSTRUKTIT SHOQËROR TË PATRIARKATIT
A ËSHTË QEVERIA E RE E SERBISË VËRTET FEMINISTE?

K Imazhi i ballinës : Aulonë Kadriu / K2.0.