Tag: bosnia

Biseda | bosnia

Zilka Spahić-Šiljak: ‘Ndarja etnike çon deri te shkelja e të drejtave të grave, por edhe të burrave’.

Nga - 17.09.2018

Bisedë për Feminizmin në Ballkan (Pjesa 4) - Profesoresha e studimeve gjinore flet për religjionin dhe feminizmin dhe se si ndikon nacionalizmi tek gratë.