TĂ‹ GJITHĂ‹ ARTIKUJT NGA: Bronwyn Jones

Bronwyn Jones është ish Redaktore e K2.0. Ajo ka kryer studimet master në degën Media dhe Marrëdhënie Ndërkombëtare në New School University në Nju Jork.