Tag: Shëndeti mendor

Në thelb | Shëndeti mendor

Mes miteve dhe paragjykimeve për shëndetin mendor

Nga - 08.09.2020

Vazhdon stigmatizimi i personave me telashe mendore në Bosnjë e Hercegovinë.

Në thelb | COVID-19

Plaga psikologjike e krizës së COVID-19

Nga - 17.04.2020

Pandemia shkakton trandje emocionale në shoqërinë kosovare.

Mentorimi | LGBTI

Shumë persona LGBTI në Kosovë privohen nga shërbimet psikologjike

Nga - 30.12.2019

Komuniteti LGBTI përballet me vështirësi për të pranuar shërbime të shëndetit mendor.

Biseda | Shëndeti mendor

Bind Skeja: Stigma mbetet frenuesi kryesor që s’i lë njerëzit të kërkojnë ndihmë

Nga - 25.12.2019

Themeluesi i “Linjës së Jetës” flet për shëndetin mendor, vetëvrasjen, rolin që mund ta luajë shoqëria dhe projektin e tij për të ndihmuar personat në krizë.

Bursa | Shëndeti mendor

Mes sëmundjes dhe paragjykimeve

Nga - 10.12.2019

Beteja e dyfishtë e personave me probleme të shëndetit mendor.

Biseda | Shëndeti mendor

The Artidote: Kur e din që të tjerët janë duke u përballur me vështirësi të njëjta si ti, të ndihmon, sepse e din që nuk je vet

Nga - 16.05.2018

Një komunitet virtual i cili ofron një hapësirë të sigurt për të diskutuar shëndetin mendor dhe shërimin nëpërmjet artit - K2.0 flet me themeluesin e tij.