Tag: Rinia2020

Blogbox | Rinia2020

Çorientimi në karrierë i të rinjve

Nga - 27.10.2020

Kur duhet të zgjedhësh ndërmjet prirjeve dhe perspektivës për punësim.

Blogbox | Rinia2020

Puna e paçmuar e ‘ndërrimit të dytë’

Nga - 24.09.2020

A do të sjellë pandemia ndryshime në ndarjen e punëve brenda shtëpisë?

Blogbox | Rinia2020

Mbi klimën dhe krizat e tjera

Nga - 18.09.2020

Si ta ndryshojmë botën duke filluar nga vetja.

Blogbox | Rinia2020

Aftësitë e mendimit kritik, kritike në kohë të COVID-19

Nga - 09.09.2020

Mungesa e edukimit medial dhe mendimit kritik është problem i vjetër në normalen e re.

Blogbox | Rinia2020

Një kartolinë e sinqertë nga Kroacia

Nga - 05.09.2020

Pasaportat, tërmetet, kultura dhe e ardhmja.

Blogbox | Rinia2020

Bonbonat e Bajramit

Nga - 01.09.2020

Të luftosh pabarazinë duke ngritur zërin kundër saj.

Blogbox | Rinia2020

Shtrëngatë mendimesh në kohë ngujimi

Nga - 25.08.2020

Kur të duket se koha ka ngecur në vend, rri e sodit botën nga një qoshe.

Blogbox | Rinia2020

Lidhja përmes kompleksiteteve, prodhimi i artit përtoke

Nga - 13.08.2020

Braktisja e ngujimit për të përjetuar zhvillim dhe kreativitet.

Blogbox | Rinia2020

Gjendja shpirtërore e Kosovës

Nga - 07.08.2020

Përse rinia po kërkon të ikë?

S`fundmi | Rinia

RINIA 2020

Nga - 26.07.2020

Çka po blun n’mendje?