Tag: Të Drejtat e Minoriteteve

S`fundmi | COVID-19

Pandemia rëndon hallet e komuniteteve romë, ashkalinj dhe egjiptas

Nga - 20.07.2020

Mungon mbështetja institucionale për komunitetet joshumicë.

Në thelb | LGBTI

Të jetosh në cep: minoritetet brenda minoriteteve

Nga - 29.06.2020

Mes racizmit në njërën anë dhe transfobisë e homofobisë në tjetrën.

Pikëpamje | Diaspora

Jetët e Zeza Vlejnë për diasporën shqiptare

Nga - 17.06.2020

Letër nga Amerika për shqiptarët kudo që janë.

Pikëpamje | Të Drejtat e Minoriteteve

Të gjitha jetët e zeza vlejnë

Nga - 10.06.2020

Kosova duhet të ballafaqohet me racizmin e vet.

S`fundmi | Bursa në Gazetari për të Drejtat e Njeriut

Thirrje për aplikime: Bursa për Gazetari në fushën e të Drejtave të Njeriut 2020

Nga - 02.06.2020

Kosovo 2.0, në bashkëpunim me Qendrën Kosovare për Studime Gjinore dhe Qendrën për Liri dhe Barazi (CEL) lansojnë ciklin e tretë të programit 6 mujor të Bursës për Gazetari në fushën e të Drejtave të Njeriut.

Blogbox | COVID-19

Si tingëllon të thuash: KURRË MË!

Nga - 06.04.2020

Është koha ta ngremë zërin kundër varfërisë dhe pabarazisë.

Biseda | Media

Brandon Oelofse: Nuk është edhe aq revolucion, më përpara është luftë

Nga - 13.01.2020

Drejtori i Qendrës Trajnuese Radio Netherlands flet për gjithëpërfshirjen, minoritetet dhe sjelljen e zërave të rinj në mediat e shekullit 21.

Bursa | Art

Storiet e heshtura të suksesit

Nga - 18.12.2019

Gratë rome, ashkalie dhe egjiptiane që po thyejnë stereotipet.

Blogbox | Të Drejtat e Minoriteteve

Gjetja e ngjashmërive tona

Nga - 14.12.2019

Shtrohet pyetja çfarë kuptimi ka me të vërtetë toleranca.

Më shumë