Tag: Bursa në Gazetari për të Drejtat e Njeriut

S`fundmi | Bursa në Gazetari për të Drejtat e Njeriut

Thirrje për aplikime: Bursa për Gazetari në fushën e të Drejtave të Njeriut 2020

Nga - 02.06.2020

Kosovo 2.0, në bashkëpunim me Qendrën Kosovare për Studime Gjinore dhe Qendrën për Liri dhe Barazi (CEL) lansojnë ciklin e tretë të programit 6 mujor të Bursës për Gazetari në fushën e të Drejtave të Njeriut.

Bursa | Të drejtat e punëtorëve

Kontratat afatshkurtra që ua mohojnë të drejtat punëtorëve

Nga - 02.03.2020

Mijëra të punësuar me kontrata të parregulluara të sektorit publik.

Bursa | Fëmijët

Të miturave u shkelen të drejtat në sistemin korrektues

Nga - 11.02.2020

Cila është kostoja e burgosjes së të miturave bashkë me të rriturat?

Bursa | Dhunë Seksuale

Përdhunimi martesor, ‘legjitim’ dhe i mirëqenë në Kosovë

Nga - 19.12.2019

Një krim që nuk njihet nga autoritetet, e as nga të mbijetuarat.

Bursa | Të drejtat e njeriut

Mungesa e sigurisë ushqimore në Kosovë kërcënon shëndetin publik

Nga - 10.12.2019

Për shkak të kontrollit të dobët helmohen qindra njerëz në vit.

Bursa | Të Drejtat e Minoriteteve

Jeta e padukshme e grave rome, ashkalie dhe egjiptiane në ‘periferi’

Nga - 10.12.2019

Nxjerrja e grave rome, ashkalie dhe egjiptiane nga skajet e shoqërisë.

Bursa | Shëndeti mendor

Mes sëmundjes dhe paragjykimeve

Nga - 10.12.2019

Beteja e dyfishtë e personave me probleme të shëndetit mendor.

S`fundmi | Bursa në Gazetari për të Drejtat e Njeriut

Festimi i gazetarisë për të drejtat e njeriut

Nga - 03.12.2019

Nis cikli i dytë i Bursës së Gazetarisë për të Drejtat e Njeriut.

S`fundmi | Bursa në Gazetari për të Drejtat e Njeriut

Thirrje për aplikime: Bursa për Gazetari në fushën e të Drejtave të Njeriut 2019

Nga - 07.03.2019

Kosovo 2.0, në bashkëpunim me Qendrën Kosovare për Studime Gjinore dhe Qendrën për Liri dhe Barazi (CEL)  lansojnë ciklin e dytë të programit 6 mujor të Bursës për Gazetari në fushën e të Drejtave të Njeriut.

Bursa | Të Drejtat e Minoriteteve

Jetë dhe vdekje: realiteti i vrazhdë i shtatzanisë në Kosovë

Nga - 10.12.2018

Gratë e minoriteteve nuk kanë qasje kritike në kujdes shëndetësor dhe mjekësinë e lindjes.

Më shumë